Kursus, uddannelse og forskning


Vi ønsker at færrest muligt bliver syge under og efter et udlands­ophold. Derfor gennemfører vi kurser og uddannelser for personer, der enten skal arbejde med sundhed i udlandet eller som skal rådgive personer, der skal på udlandsrejse. På vore kurser underviser kun højt kvalificerede fagfolk, som også har store pædagogiske evner, hvilket giver inspirerende kurser og uddannelser med højt udbytte. Vi har til højre på siden vist et kursusprogram, men det vil også være muligt at skræddersy et kortere eller længerevarende kursusprogram til netop jeres behov.

Det næste kursus finder sted den ........ Hvis du ønsker at tilmelde dig eller høre mere, så skriv venligst til info@vxe.dk
1 dags kursus i rejsevaccinationer
Indhold: Opdatering om brugen af de vigtigste rejsevaccinationer: Hepatitis A+B, gul feber, japansk encephalitis, tyfus, kolera, rabies, TBE, BCG og meningokokvaccine.

Målgruppe: Læger og sygeplejersker, der varetager rejserådgivning eller på anden vis interesserer sig for området.

1 dags kursus i vaccinationer
Indhold: Opdatering om brugen af de vigtigste ikke-rejserelaterede vaccinationer: Vacciner i det danske børnevaccinationsprogram, influenza, varicella zoster, rotavirus samt pneumokok- og meningokokvaccine.

Målgruppe: Læger og sygeplejersker, der varetager vaccination eller vaccinationsrådgivning.

2 dages kursus i rejsemedicin
Indhold: Undervisning i rejserådgivning og rejserelaterede sygdomme, herunder malaria, sygdomme der kan forebygges med vaccinationer og andre tropesygdomme. Programmet vil omfatte indlæg om særlige grupper af rejsende f.eks. børn, gravide, ældre og immunsvækkede. Formålet er at sætte kursisterne i stand til at give individuel rejserådgivning på baggrund af kendskab til rejsemål, formål med rejsen og den rejsendes helbredstilstand.

Målgruppe: Læger og sygeplejersker, der varetager rejserådgivning eller på anden vis interesserer sig for området.