Spørgsmål og svar

1Planlagt rejse: Kenya 1 mdr, Mozambique 2 mdr (arbejde på børnehjem), Ecuador (arbejde på dyrehjem) Meningokok? Rabies? Tuberkulose? er jeg i tvivl om
Der er mange gråzoner og man kan ikke komme med et entydigt ja eller nej. Hverken Kenya eller Mozambique ligger i det såkaldt meningitisbælte og der er ikke officielle anbefalinger om vaccination mod meningitis. Risikoen er næppe meget større end risikoen her i Danmark. Der er flere ting der taler for at vaccinere mod rabies. Dels skal hun arbejde med dyr. Generelt er rejsende hyppigt udsat for dyrebid. Selvom der er mulighed for postekspositions profylakse, kan det i Afrika være svært at skaffe vacciner og rabies-immunglobulin. Nu om dage kan man nøjes med to doser rabies vaccine dag 0 +7. Der er ikke gode data for effekten af BCG hos voksne. Så det er kun i sjældne tilfælde man anbefaler vaccination af voksne og børn > 12 år. Jeg vil ikke anbefale det, men man kan overveje at teste hende 2 måneder efter hjemkomst og evt. behandle latent TB.
Så jeg vil umiddelbart kun anbefale vaccination mod rabies, men der er som nævnt ikke nogen sandhed.
2Pige på 25 år som skal rejse til Ecuador, Quito 3-4 dage og 10 dage til Galapagos. Herefter til Peru, Cuzco og Machu Picchu. Disse to sidstnævnte ligger grænsende til gul feber område, så mit spørgsmål er om hun skal anbefales Stamaril?
Det er et meget relevant spørgsmål. Der er gul feber i både Peru og Ecuador, men der er ikke transmission i højder over 2000 m.o.h. Så reelt er hun ikke i risiko for at få gul feber. Peru har ingen krav om gul feber vaccination, men Ecuador har krav om vaccination hvis man kommer fra et gul feberområde. Så hvis hun rejser fra Ecuador til Peru, burde der ikke være problemer, men måske den modsatte vej. Jeg har lige været i Peru, Bolivia og Ecuador inkl. Galapagos med en gruppe læger. Vi blev ikke bedt om dokumentation for vaccination. Hvis hun er ung og rask, ville jeg dog vælge at vaccinere hende, for at være sikker på at hun ikke får problemer. Vaccinen er relativ billig og hun er ifølge WHO livsvarig beskyttet. Husk at informere om højdesyge. Vi var relativt mange, der havde symptomer i Cuzco.
372-årig kvinde. Denne patient skal på 14 dages turistferie til Gambia. Bo på hotel. Jeg bliver usikker på at give hende gul feber pga. hendes alder. Hvordan plejer I at rådgive om det?
Det er korrekt at der ses alvorlige bivirkninger efter gul feber vaccination. De er heldigvis sjældne, 1:400.000, men risikoen stiger med alderen. Risikoen for bivirkninger skal vejes op mod risikoen for at få gul feber. I dette tilfælde vil jeg ikke være i tvivl og anbefaler vaccination mod gul feber. Dette under forudsætning af at kvinden ikke er i nogen form for immundæmpende behandling.
4Jeg spørger som sundhedsprofesionel. Vil man anbefale, at MFR-vaccinere et barn der endnu ikke er fyldt 4 år før en rejse, eller kan man forvente at de er dækket ind af deres 15 mdr`s MFR? Altså fremrykke vaccinationen?
Barnet er formentlig forsat beskyttet, men jeg synes at man med fordel kan fremrykke MFR vaccinationen. De to doser kan principielt gives med 4 ugers interval.
Så ingen af delene er vil være forkert.
53 uger til Cambodija og Vietnam, afrejse d.9/2-19. Tidl. fået flere vaccinere, kan ingen huske. Har 1 Twinrix tilbage i 2012. Har dd. Givet pt. en twinrix og 1 stivkrampe. Pt. ønsker også Ixiaro, er det relevant? Jeg tænker at give pt. recept med på Malarone, hun ved ikke præcist hvor de skal være i de forskellige lande.
Det er svært at komme med præcise anbefalinger omkring vaccination mod japansk hjernebetændelse. Når man er 3 uger i Vietnam og Cambodia er der en reel, om end meget lille risiko for at få japansk hjernebetændelse. Det er en alvorlig og potentielt dødelig sygdom. Vaccinen er sikker og effektiv. Så hvis hun gerne vil vaccineres og parat til at betale for det synes jeg det er relevant. Jeg informerer normalt de rejsende om risiko og konsekvenser. Så må de selv være med til at træffe en beslutning.
6Jeg har en pige på 21 år som skal til Australien i 2 mdr og arbejde på en klinik med australske dyr, der er indfanget fra naturen, og kræver behandling inden de kan lukkes ud igen. Mit spørgsmål er om der er relevant at give rabies vaccine?
Der er ikke klassisk rabiesvirus i Australien, men der er lyssavirus i flagermus, Australian Bat Lyssavirus (ABLV). Så hvis man ikke har kontakt med flagermus er risikoen for at blive smittet med rabies meget lille. Der er i Australien formentlig også gode muligheder for at få rabies post-ekpositions-profylakse. WHO har meldt ud at man er livsvarig beskyttet efter to doser rabiesvaccine dag 0+7. Så hvis hun har planer om at arbejde med dyr i fremtiden, synes jeg bestemt det kan være relevant at vaccinere hende.
7Planlagt rejse: 15 dage i sydindien. Én uge i Kanataka (Mysore og Bangalore), bo privat i Mysore i tre dage. Tre dages ophold på lokal kostskole øst fra Bangalore. Derudover en uge i Cochin og Munnar. Januar måned. Anbefales injektion eller tablet behandling for vaccination mod Tyfus?
Både Typhim Vi og Vivotif giver 50-70 % beskyttelse mod tyfus i tre år. Så der er ikke forskel på om du bruger den ene eller den anden vaccine.
Der er data, der viser at Vivotif også giver en vis beskyttelse mod paratyfus.
8Jeg er sygeplejerske i en læge praksis i Horsens. Jeg har en familie, som skal til Tanzania. De skal starte i fastlandet, hvor de skal være 4 dage på safari, men bo i hytter, hvor de er vant til turister. Derefter flyver de til Zanzibar. Skal de have gul feber? Kan de blive krævet dokumentation for gul feber i lufthavnen ved indrejse i Zanzibar.
Der er ikke generel anbefaling om gul feber vaccination til Tanzania og heller ikke officielle krav til Zanzibar. Problemet er at nogle rejsende oplever at de bliver bedt om dokumentation for gul feber vaccination. Jeg har lige tjekket på udenrigsministeriets hjemmeside (http://um.dk/da/rejse-og-ophold/rejse-til-udlandet/rejsevejledninger/tanzania) og de skriver:

Ved indrejse og ved rejser til Zanzibar kan du blive bedt om at vise vaccinationskort, der dækker vaccination mod gul feber.

Så hvis der ikke er kontraindikationer mod gul feber vaccination, vil jeg anbefale vaccination, for at de ikke oplever problemer. Husk de er livsvarigt beskyttede.
9Angående en herre der gerne vil være dækket af hep a og b men rejser 3/2. Hvad er bedst twinrix eller separate vacciner
Jeg ville give ham én hepatitis A vaccine og to doser hepatitis B med så langt interval imellem som muligt. Man kan også vælge at give to doser twinrix. Hvis man ikke overholder minimumsintervallet på 28 dage, tæller de to doser kun som én.

Hvis han rejser < 4 uger kunne du vælge at give ham 1. dosis hepatitis B vaccine inden afrejse og anden når han kommer hjem.
10Alder: 52 Køn: Kvinde Gravid?: Nej Aktuelle sygdomme: Forhøjet blodtryk Medicinsk behandling: Enalapril Krka 20 mg x 1/dag, Bendroza 2,5 mg/573 mg x 1/dag, Gabaratio 600 mg x 3/dag Planlagt rejse: Egypten /Hurgarda)
Til en almindelig ferierejse til Egypten anbefales vaccination mod hepatitis A (smitsom leverbetændelse) og difteri-stivkrampe. Hyppigste helbredsproblem er rejsediarré.

Forebyggelse er håndvask/håndsprit og drikke vand på flaske. Der er en koleravaccine (dukoral), som også giver en vis beskyttelse mod rejsediarre, som man kan overveje til visse risikopatienter fx behandlinge med ACE-hæmmere og vanddrivende. Herudover kan medbringes medicin til selvbehandling af diarre (azithromycin + loperamid).
11Jeg er sygeplejerske i et lægehus. Er blevet i tvivl om hvor mange rabiesvaccinationer, der skal gives til en ung mand, som skal ud at rejse i bla Peru, Columbia, Costa Rica hvor han skal arbejde med dyr. Er grund vaccine ændret til 2 vacc med 7 dages mellemrum ?? eller skal der gives 3 stk og hvilke intervaller skal de evt gives med ?? Et andet spørgsmål er om hepatitis A vacc. Jeg har en pt som er vaccineret med Epaxal x 1, har nu brug for en booster. Men er det muligt at booste med vaqta x1 eller skal der gives 2 stk vaqta før han er dækket ++
WHO har nyligt ændret anbefalinger for rabies vaccination. Så der anbefales nu kun to doser dag 0 + 7. MAn betragtes endda, som livsvarigt beskyttet. Husk at han i tilfælde af dyrebid stadig skal søge lægehjælp og have to doser vaccine dag 0+3. Du kan fint booste Epaxal med Vaqta og sige at han er livsvarigt beskyttet mod hepatitis A.
12Alder: 20 Køn: Kvinde Gravid?: Nej Aktuelle sygdomme: Nej Medicinsk behandling: Nej Planlagt rejse: Vietnam, Campodia, Laos og Thailand fra 7/2, ca 3 måneder, bagpacker. Dækket med hep A og B, dækket med japansk ench, dækket med dite, tyfus vacc
Du er rigtig fint dækket med vaccination mod hepatitis A+B, japansk hjernebetændelse, tyfus og stivkrampe og difteri. Så jeg vil ikke anbefale yderligere vaccination. Du skal dog være opmærksom på rabies (hundegalskab). Undgå dyrekontakt og i tilfælde af dyrebid (hyppigst hunde eller abe) er det vigtigt at du kontakter din rejseforsikring og søger lægehjælp.

Der er ikke generel anbefaling om malariaprofylakse til de nævnte lande, men alene beskyttelse mod myggestik. Så husk myggebalsam (autan eller DEET). Hvis du kommer i den sydlige del af Laos eller nordøstlige del af Cambodia kan man overveje at tage malariapiller.
13Jeg er praktiserende læge og har et spørgsmål: Jeg har en patient på 21 år, som har fået to vaccinationer for japansk encefalitis. 9/9 2017: Ixiaro 20/12 2018: Ixiaro. Altså to vaccinationer med 15 måneders interval, og senest for 1 mdr. siden. Vil han kunne blive dækket ind livslangt, hvis jeg giver endnu et prik?
Patienten har fået to doser ixiaro og må betragtes som værende primær vaccineret, selvom der er gået 15 måneder i mellem. Jeg vil regne ham for beskyttet i 2 år efter seneste dosis og der er ikke aktuelt behov for yderligere. Hvis han om 1-2 år (eller senere) får en booster er han beskyttet i 10 år.
14Aktuelle sygdomme: Hej Jeg er gravid i uge 10+6 og skal til Hong Kong lige straks d. 19/1 i 8 dage. Jeg har opdaget at min difteri+tetanus vaccine er udløbet - sidst vaccineret i januar 2007, så altså 11 år siden. Jeg er meget bekymret og bange for at blive vaccineret så tidligt i min graviditet og vil helst undgå dette, hvis jeg kan blive fri - vi har prøvet at blive gravid i 1,5 år inden det nu endelig er lykkes, og vi har ikke været til 12-ugers scanning endnu. Jeg er allerede vaccineret for Hepatitis A som i også anbefaler. Vores tur til Hong Kong bliver ren storbyferie. Kan jeg trække den lidt endnu med at blive vaccineret til jeg er længere i min graviditet, og så tage til Hong Kong uden difteri+tetanus? Måske der stadig er et vist niveau af antistoffer tilbage, selvom det er 11 år siden jeg har fået vaccinen sidst? Medicinsk behandling: Ingen Planlagt rejse: Kina, Hong Kong
På den ene side må man vurdere at risikoen for at få difteri eller stivkrampe på en 8 dage rejse til Hong Kong er forsvindende. På den anden side er DiTeBooster en af de vacciner hvor statens serum institut (SSI) skriver at den kan bruges rutinemæssigt og uden aktuel rejse. I USA anbefaler man at alle gravide bliver vaccineret mod stivkrampe+difteri+kighoste under graviditeten. Dette for at beskytte det nyfødte barn mod sygdommen. Man kan dog med fordel vente med at blive vaccineret til 2-3. trimester.
Der er altid en lille risiko for at børn kan have medfødte defekter. Hvis du bliver vaccineret i 1. trimester og der sker noget vil du blive med at tænke på om det var fordi du blev vaccineret. Hvis jeg var dig ville jeg tage til Hong Kong uden at være vaccineret og så senere i graviditeten få en DiTeKiBooster (fordel med kighoste også).
15På den ene side må man vurdere at risikoen for at få difteri eller stivkrampe på en 8 dage rejse til Hong Kong er forsvindende. På den anden side er DiTeBooster en af de vacciner hvor statens serum institut (SSI) skriver at den kan bruges rutinemæssigt og uden aktuel rejse. I USA anbefaler man at alle gravide bliver vaccineret mod stivkrampe+difteri+kighoste under graviditeten. Dette for at beskytte det nyfødte barn mod sygdommen. Man kan dog med fordel vente med at blive vaccineret til 2-3. trimester. Der er altid en lille risiko for at børn kan have medfødte defekter. Hvis du bliver vaccineret i 1. trimester og der sker noget vil du blive med at tænke på om det var fordi du blev vaccineret. Hvis jeg var dig ville jeg tage til Hong Kong uden at være vaccineret og så senere i graviditeten få en DiTeKiBooster (fordel med kighoste også).
Det vigtigste i forbindelse med rejse til Thailand eller Bali med en 8 måneder gammel baby er, at barnet har fået sine almindelige vacciner i det danske børnevaccinationsprogram OG at man får givet barnet en mæslingevaccine, som ellers først gives i 15 måneders alderen.

Ift. hepatitis A har du ret i, at man ikke må give den til børn under 1 år. Man KAN give immunglobulin i stedet, men det plejer vi faktisk ikke at gøre. Heldigvis er det sådan, at små børn sjældent bliver særligt syge af hepatitis A, hvis de skulle være så uheldige at blive smittede, men man skal selvfølgelig være ekstra opmærksom på hygiejnen, når man rejser med små børn. Hepatitis A overføres via mad og drikke.

Om der skal gives yderligere vacciner afhænger af, hvor lang tid I skal rejse, og hvad I skal foretage jer. Ved almindelige turistrejser af kortere varighed vil ovenstående være nok.

Dengue feber kan man delvist beskytte sig mod ved at beskytte sig mod myg generelt ved at bruge myggespray og tøj. Det er sjældent at rejsende bliver alvorligt syge af dengue feber, idet de svære tilfælde primært ses, hvis man har haft sygdommen mere end én gang, som tilfældet er hos lokalbefolkningen. Der er dengue feber i hele Thailand og på Bali, men størst risiko i regntiden.
16Alder: 28 Køn: Kvinde Gravid?: Nej Aktuelle sygdomme: Ingen Medicinsk behandling: Ingen Planlagt rejse: Jeg har indsendt en formular, og her et lille supplement til tidligere fremsendte. Jeg er medicinstuderende og skal til Grønland i klinik i en måned. Jeg har forhørt mig omkring omkring tuberkulose vaccination, og har fået mange forskellige råd. Så jeg håber, at I kan hjælpe mig med at finde ud af, om jeg bør blive TB-vaccineret forud for turen til Grønland.
BCG-vaccination til voksne bør kun overvejes, såfremt der foreligger en risiko for at blive udsat for smitte med særlig resistent tuberkulose (MDR/XDR-TB). Lande/områder med særlige resistensproblemer fremgår af WHO’s Global TB Report. Den beskyttende virkning er dog som anført usikker, og hvis man vælger at vaccinere voksne, skal man være opmærksomme på, at vaccinen resulterer i et væskende sår i huden, som kan give en del lokalt ubehag de næste 2-3 måneder.

https://www.ssi.dk/aktuelt/nyhedsbreve/epi-nyt/2017/uge-27a---2017

Selvom Grønland er et TB højendemisk område vil jeg ikke anbefale at du bliver BCG vaccineret, specielt ikke når du kun er der én måned. Du kan evt. få taget en TB-interferon test 2 måneder efter hjemkomst. Hvis den er positiv kan du blive behandlet for latent TB.